Στην συνέχεια αναφέρθηκαν στο αειφορικό και πλήρως βιώσιμο πλάνο της ένταξης μιας επιδοτούμενης γραμμής με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα βασισμένο στις ΑΠΕ.
Μια ανάγκη που φαίνεται να είναι συνεχής και να οδηγεί τις ναυτιλιακές εταιρίες στην αναζήτηση εφαρμογών και λύσεων που θα τις βοηθήσουν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μορφές ενέργειας τόσο για να υιοθετήσουν πολιτικές φιλικότερες προς το περιβάλλον όσο και για να  μειώσουν το κόστος πλεύσης.
Μια ενέργεια που θα αυξήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μέσω της καινοτομίας.

Τέλος συζητήθηκαν όλες οι τελευταίες εκκρεμότητες για την εκ νέου αδειοδότηση της πλωτής εξέδρας ώστε να λειτουργήσει με πλήρως νόμιμο και ασφαλή τρόπο.
Η συζήτηση έκλεισε με την εξεύρεση μιας  μόνιμης και συστηματικής λύσης για την μεταφορά των απορριμμάτων, ένα ζήτημα που ταλανίζει όλα τα μικρά και απομονωμένα νησιά της χώρας μας.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Μανώλη Κουτουλάκη στο Υπουργείο για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γραμματείας σε σχέση με τα μικρά νησιά.

Ο Δήμος Χάλκης θέλει να ευχαριστήσει δημοσίως τον ικανό και αποτελεσματικό Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής πολιτικής για την 100% χρηματοδότηση προμήθειας και εγκατάστασης ενός ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους Η/Ζ απαραίτητου για την υποστήριξη της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Μ/Α (μονάδας αφαλάτωσης) 600m3/d, καθώς επίσης και για την χρηματοδότηση της λειτουργίας και συντήρηση της μονάδας για δύο χρόνια, αξίας 173.600,00 ευρώ και την αλλαγή των μεμβρανών αυτής αξίας 37.000,00 ευρώ, έργα τα οποίο εξασφαλίζουν ποιότητα και υγεία στους κατοίκους και επισκέπτες του τόπου μας.