Αρχική Νέα Δωδεκανήσου Πρόστιμο 326.550 ευρώ σε ξενοδοχείο επέβαλε χθες ο περιφερειάρχης

Πρόστιμο 326.550 ευρώ σε ξενοδοχείο επέβαλε χθες ο περιφερειάρχης

232 προβολές

Πρόστιμο 326.550 ευρώ, επιβλήθηκε σε ξενοδοχειακή επιχείρηση της Ρόδου, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου, λόγω εικονικών εγγραφών σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα της επιχείρησης κατά την αξιολόγηση της επένδυσης.

Η παρατυπία, εντοπίστηκε από έλεγχο του ΣΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου, που διενεργήθηκε ύστερα από εισαγγελική παραγγελία.
Στην απόφαση επιβολής του προστίμου που εξέδωσε χθες ο περιφερειάρχης αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε, άρθρο 1
1. Τη μη μερική ανάκτηση της καταβληθείσας επιχορήγησης από την εταιρεία, για την επένδυσή της που έχει υπαχθεί και ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04 με τις ΑΠ:1345/ Π 14/4/00088/Ε/Ν.3299/04/14-12-2006 και ΑΠ 268/Π14/4/00088/Ε/Ν.3299/04/25-7-2011 αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης αντίστοιχα του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. α του στοιχείου 17 της παρούσας απόφασης (Γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής).
Το ποσό της μη ανακτώμενης επιχορήγησης ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (9.800 €.).

Άρθρο 2
1. Επιβάλλουμε    πρόστιμο     στην εταιρεία… για την επένδυσή της που έχει υπαχθεί και ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04 με τις ΑΠ: 1345/ Π 14/4/00088/Ε/ Ν. 3299/04/ 14-12-2006 και ΑΠ 268/Π14/4/00088/Ε/Ν.3299/04/25- 7-2011 αποφάσεις υπαγωγής και ολοκλήρωσης αντίστοιχα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, λόγω εικονικών εγγραφών σε ό,τι αφορά στη ρευστότητα της επιχείρησης κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ Αττικής-Αιγαίου, που διενεργήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και επιβεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ανωτέρου ελέγχου, η επιχείρηση παρουσίασε στοιχεία ρευστότητας διάφορα των πραγματικών και κρίθηκε στο στάδιο της αξιολόγησής της με βάση αυτά, ενώ αν η αξιολόγησή της είχε πραγματοποιηθεί με τα πραγματικά στοιχεία ρευστότητάς της υπο εξέτασης περιόδου, η ένταξή της στον Ν. 3299/04 υπήρχε ενδεχόμενο να μη λάβει χώρα. Επίσης, η ως άνω παράβαση και η λόγω αυτής ένταξη στον Ν. 3299/04 ενδεχομένως οδήγησε σε αποκλεισμό κάποιας άλλης επιχείρησης από τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου.

2. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται εκ των ως άνω αναφερόμενων στο άρθρο 2 παρ. 1 λόγων στο ποσό των 326.550,00 € και αντιστοιχεί σε 30% της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού (1.088.500 €) και επιβάλλεται λόγω εικονικών εγγραφών σε ό,τι αφορά στη ρευστότητα της επιχείρησης κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού ελήφθησαν υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 περ. Ε 2β οι ειδικότερες περιστάσεις της συγκεκριμένης επένδυσης και συγκεκριμένα: α) ότι έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η επένδυση, β) ότι έχει καλυφθεί η ίδια συμμετοχή μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, γ) η σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δ) ο χρόνος διαπίστωσης της παράβασης (μετά την εκταμίευση της επιχορήγησης).

Άρθρο 3
1. Η απόφαση αυτή αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Το επιστρεφόμενο ποσό ανέρχεται σε 326.550,00 € και η επιστροφή του πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, σε οποιανδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον Α.Λ.Ε. 1590309001 (Λοιπές επιστροφές από την εκτέλεση έργων επενδύσεων). Σε διαφορετική περίπτωση, το χρέος να βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να επιδιωχθεί η είσπραξή του, με βάση τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

2. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώσει για την καταβολή του παραπάνω ποσού την υπηρεσία, με την προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Η παρούσα απόφαση επιδίδεται με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής και προσβάλλεται με ένδικα μέσα εντός εξήντα ημερών (60) από την επίδοσή της.

Ρόδος, 16/02/2021

Ο

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γεώργιος Χατζημάρκος».

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις