Αρχική Νέα ΔωδεκανήσουΚάλυμνος Νίκη του Δήμου Καλυμνίων έναντι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την μην απογραφή της Χώρας ως αυτοτελούς οικισμού Πηγή:www.dimokratiki.gr

Νίκη του Δήμου Καλυμνίων έναντι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την μην απογραφή της Χώρας ως αυτοτελούς οικισμού Πηγή:www.dimokratiki.gr

199 προβολές

Με την υπ’ αρίθμ. 2/2020 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Δεκεμβρίου 2016 και εκδόθηκε πρόσφατα έγινε δεκτή εν μέρει η από 24 Μαΐου 2013 αίτηση του Δήμου Καλυμνίων κατά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Με την αίτηση αυτή ο Δήμος επεδίωξε και πέτυχε να ακυρωθούν εν μέρει η υπ’ αριθμ. 11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με την οποία δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (Β΄ 3465/28.12.2012) ως προς τη μη απογραφή των αυτοτελών οικισμών Χωρίου (Χώρας) και η σιωπηρή απόρριψη της από 22.2.2013 αιτήσεως θεραπείας του κατά της ως άνω απόφασης και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Δυστυχώς δεν είχε την ίδια τύχη το αίτημά του για τον οικισμό Λαφασίου.
Δυνάμει της με αριθμό 17/2013 απόφασης, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων διαπίστωσε ότι η ΕΛΣΤΑΤ αλλοίωσε τη βούληση του Καλυμνιακού λαού που εκφράζεται στην υπ’ αριθ. 46/2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου που θέλει αυτοτελή οικισμό την Χώρα και το Λαφάσι, την οποία και επιβεβαιώνει.
Ο Δήμος Καλυμνίων ισχυρίστηκε ότι από την παράλειψη αυτή πλήττονται ιδιαιτέρως τα συμφέροντά του, αλλά και το δημόσιο συμφέρον, εφόσον η απεικόνιση της απογραφής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά και στην ιστορία του νησιού, ενώ κατά το μέρος που αφορά το Χωρίο, πρόβαλε περαιτέρω ότι η μη απογραφή του Χωρίου ως αυτοτελούς οικισμού θα έχει συνέπειες στη δυνατότητα υπαγωγής του σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία υπαγόταν έως την έκδοση της προσβαλλόμενης.
Επιπροσθέτως, ισχυρίζεται ότι η «συγχώνευση» περισσοτέρων οικισμών στο πλαίσιο της απογραφής δυσχεραίνει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 165 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ως προς τον υπολογισμό της αποστάσεως από τα όρια κάθε οικισμού για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 4435/1964 για την υπαγωγή των επαγγελματιών και βιοτεχνών στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι για τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών, για τις ανάγκες της απογραφής και σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από την νομοθεσία που διέπει την διαδικασία της απογραφής, απαιτείται η σύμπραξη των κατά τόπο δημοτικών συμβουλίων με την έκδοση απόφασης για τον προσδιορισμό των αυτοτελών οικισμών της χωρικής αρμοδιότητας του δήμου και των οργάνων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία προβαίνουν, τελικώς στον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών για τις ανάγκες της απογραφής.
Από την ίδια διαδικασία συνάγεται ότι κρίσιμο στοιχείο για τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών καθίσταται η προηγούμενη απογραφή, υπό την έννοια ότι στα ΦΑΟ της διενεργούμενης απογραφής αποτυπώνονται οι αυτοτελείς οικισμοί, όπως είχαν καθοριστεί κατά την προηγούμενη απογραφή, τροποποιούμενοι ή συμπληρούμενοι αναλόγως των μεταβολών που επήλθαν σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή.
Η μεταβολή ή τροποποίηση των αυτοτελών οικισμών απαιτεί, κατά τις διατάξεις που διέπουν την απογραφική διαδικασία, ειδική προς τούτο αιτιολόγηση.
Εν προκειμένω, ως προς τον οικισμό Λαφάσι, ο οποίος δεν αποτελούσε αυτοτελή οικισμό στην απογραφή του έτους 2001, ο αιτών Δήμος δεν επικαλείται ούτε προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συντρέχουν για τον οικισμό αυτόν οι προϋποθέσεις του αριθμού των κατοικιών και της απόστασης μεταξύ αυτών που τίθενται με το π.δ. 168/2008 για τον καθορισμό του ως αυτοτελή για τις ανάγκες της απογραφής.
Εντούτοις, όσον αφορά τον οικισμό Χωρίον, ο οποίος είχε θεωρηθεί ως αυτοτελής οικισμός για τις ανάγκες της απογραφής του έτους 2001, η εμπεριεχομένη στην προσβαλλόμενη απόφαση κρίση ότι δεν αποτελεί αυτοτελή οικισμό κρίθηκε ότι δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη.
Και τούτο διότι, κατά τις διατάξεις που διέπουν την απογραφική διαδικασία και μνημονεύθηκαν ανωτέρω, οι μεταβολές στην αποτύπωση των αυτοτελών οικισμών σε σχέση με την απογραφή του έτους 2001, ενόψει, μάλιστα, αντίθετης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως προς τον χαρακτηρισμό ενός οικισμού ως αυτοτελούς, απαιτεί ειδική προς τούτο αιτιολόγηση, η οποία εν προκειμένω δεν υπάρχει ούτε στην προσβαλλομενη πράξη ούτε μπορεί να συναχθεί από τα στοιχεία του φακέλου.
Ο Δήμος Καλυμνίων παρέστη στην δίκη με τους δικηγόρους κ.κ. Αικατερίνη Λαΐνά και Δημήτριο Καρδούλια.

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις