Αρχική Νέα Λέρου Λέρος: ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι από το Δήμαρχο Λέρου κ. Κόλια Μιχάλη

Λέρος: ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι από το Δήμαρχο Λέρου κ. Κόλια Μιχάλη

242 προβολές

Στον ορισμό των Αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο, με θητεία ενός (1) έτους, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Πρόκειται για τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μπίλλη Νεκτάριο, Κανάρη Μαριέττα, Καστή Δημήτρη και Μεραμπελιώτη Βασίλη, στους οποίους μεταβίβασε αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Παπαφώτη Μαρία επέλεξε να παραμείνει στη θέση της και αναμένεται να προταθεί εκ νέου ως Πρόεδρος Δ.Σ. στις δημαιρεσίες, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τέως Αντιδήμαρχο κ. Γρεκό Άκη, ο οποίος επέλεξε να μετακινηθεί στον υπεροργανισμό ΔΟΠΑΙΣΑΠ όπου αναμένεται να προταθεί ως Πρόεδρος του Οργανισμού.

Ειδικότερα στην απόφαση ορισμού των Αντιδημάρχων αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμαρχος Λέρου έχοντας υπόψη (κλπ):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέρου με θητεία από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού μέχρι 11/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει τον κ. Καστή Δημήτριο του Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων αυτής και συγκεκριμένα των τμημάτων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού & Διοικητικής μέριμνας, Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών, Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου και Κ.Ε.Π.

2. Ορίζει τον κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων αυτής και συγκεκριμένα των τμημάτων Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Η/Μ έργων & συγκοινωνιών.

3. Ορίζει τον κ. Μπίλλη Νεκτάριο του Δημητρίου Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Κοινωφελών Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Ύδρευσης Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης & Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. Ορίζει την κα. Κανάρη Μαριέττα του Αναστασίου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν: Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού.

Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Δημάρχου, οι οποίες προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται και με εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων και παραστατικών που προβλέπονται κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία εκτέλεσης των εργασιακών αντικειμένων, προς διευκόλυνση του έργου του, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και για την γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

Β. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπίλλης Νεκτάριος του Δημητρίου Αντωνίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καστή Δημήτριο του Αντωνίου.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος κ. Καστής Δημήτριος θα έχει την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και θα τελεί και τους Πολιτικούς Γάμους

Ε. Ορίζει τους Αντιδηµάρχους κ. Καστή Δημήτριο του Αντωνίου και κ. Μπίλλη Νεκτάριο του Δημητρίου Αντωνίου, µε θητεία από 11/11/2021 µέχρι 11/11/2022, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου ως µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΤ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΠΗΓΗ: lerosnews.gr

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις