Αρχική Νέα ΔωδεκανήσουΑστυπάλαια + ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων»

Ήλθεν εξ ουρανού, «μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι  ανθρώπου γενόμενος», ο Μονογενής Υιός του Θεού, δια να σώσει τους υιούς των ανθρώπων τους πιστεύοντας σ’ αυτόν και να αναδείξει αυτούς κληρονόμους της βασιλείας των Ουρανών.

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος καταγράφει εκείνη την ευλογημένη συνάντηση του Κυρίου με τους δύο αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα, εκείνους τους ψαράδες της Τιβεριάδος, τους οποίους και καλεί, «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων». Το ίδιο κάλεσμα κάνει ο Κύριος και στους άλλους δύο ψαράδες αδελφούς, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους υιούς Ζεβεδαίου «Δεύτε και υμείς ακολουθήσατέ μοι και αναδείξω υμάς αλιείς ανθρώπων».

Έργο της θείας προνοίας η εκλογή των αλιέων, των ψαράδων της Τιβεριάδος, ίνα καταστήσει αυτούς φως του κόσμου, αλιείς ανθρώπων, εργάτες του αμπελώνα της Εκκλησίας Του, «Εγώ ειμί η άμπελος και υμείς τα κλήματα και ο Πατήρ μου ο γεωργός εστίν».

«Και περιήγε, ο Ιησούς, λέγει ο Ιερός ευαγγελιστής, όλη την Γαλιλαία διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν αρρωστίαν εν τω λαώ». Από την Γαλιλαία, των εθνών, τουτέστι από την πόλη των ειδωλολατρών αρχίζει το σωτήριο έργο Του δια του ευαγγελικού κηρύγματός Του.

Και «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως  μέγα και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλε αυτοίς». Σκότος και σκιά θανάτου είναι η αμαρτία και η ανομία πού σύρει τον άνθρωπο στην απώλεια και στον αιώνιο θάνατο, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό.

Ο Μέγας Διδάσκαλος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς από την Γαλιλαία των εθνών, κάνει την μεγάλη πρόσκληση προς τους δώδεκα μαθητές Του, στους  πτωχούς  εκείνους και ασήμους αλιείς, τους οποίους και προέγνω και προόρισε, να τους καταστήσει διδασκάλους και κήρυκας του Ευαγγελίου της βασιλείας των ουρανών ανά τον κόσμο και σαγηνεύσει δι’ αυτών την οικουμένη στην πίστη και σωτηρία. «Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ίνα τους σοφούς κατεσχύνη».

Αυτές τις θείες αλήθειες, αυτά τα θεία μαθήματα της ζωής και σωτηρίας, οι δώδεκα της Γαλιλαίας ψαράδες, εν αγίω πνεύματι, φωτισθέντες κήρυξαν ανά την οικουμένη και έγιναν αλιείς ανθρώπων.

Φως, είναι η αλήθεια, η αρετή και η δικαιοσύνη, που οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηρία και την αιώνιο ζωή. Οι θείοι απόστολοι, τα πάνχρυσα στόματα του Θείου Λόγου, ανέσυραν την ανθρωπότητα από το σκότος της αμάθειας, της δεισιδαιμονίας και ειδωλολατρίας και την ύψωσαν στην γνώση του αληθινού Θεού και στον αληθή αυτής προορισμό.

Το θείο και σωτήριο έργο, του Χριστού, εν τω κόσμω, της πνευματικής αλιείας, εξακολουθεί να εργάζεται μέχρι σήμερα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική  Εκκλησία κατά την θεία διαταγή του Πρώτου και Μεγάλου Διδασκάλου αυτής του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.

Αδελφοί μου,

Και εμείς σήμερα, σ’ αυτή την τεταραγμένη εποχή που ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε ας ακούσουμε το μέγα κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού και να μελετήσουμε της αιωνίου ζωής τα ευαγγελικά ρήματα και τότε δια της πίστεως και καλών έργων μας θα ενωθούμε με τον Σωτήρα του κόσμου Χριστό και να γίνουμε χριστοφόροι, φωτιζόμενοι από το Φως της Ζωής.  ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις