Αρχική Νέα Δωδεκανήσου Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 η διεξαγωγή εκλογής προεδρείου, συμβουλίων και επιτροπών στους Δήμους.

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 η διεξαγωγή εκλογής προεδρείου, συμβουλίων και επιτροπών στους Δήμους.

219 προβολές

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022 θα διεξαχθεί η διεξαγωγή εκλογής προεδρείου, συμβουλίων και επιτροπών στους Δήμους .

Στην περίπτ.δ’ της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4555/18 και από το άρθρο 50 του Ν.4604/19 ορίζεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του Ν.4555/18 η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 3852/2010.

Σε συνέχεια της ανωτέρω διάταξης στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.87/59646/20.08.2019 διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4 περ. δ’ και 64 παρ. 1 του ν.3852/2010 η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (έναρξη της δημοτικής περιόδου – πρώτη θητεία) και την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 (τρίτο έτος δημοτικής περιόδου – δεύτερη θητεία).

Ωστόσο, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 76556/20.10.2021 την οποία σας επισυνάπτουμε, στην οποία επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της δημοτικής περιόδου 2019-2023, η διαδικασία εκλογής των μελών του προεδρείου των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών θα λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, ήτοι την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022.

Αναπληρωτής Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την 20η Οκτωβρίου Εγκύκλιο για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Επιτροπές των Δήμων.

Σύμφωνα με όσα υπογράφει ο Στέλιος Πέτσας, η διαδικασία εκλογής θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, συγκεκριμένα «την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο έγγραφο δεν υπάρχουν (ως είθισται διαχρονικά σε κάθε διοικητικό έγγραφο), στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου για πληροφορίες επί του περιεχομένου του (όνομα Υπαλλήλου/ων, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας).

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι «για διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία», ο Πέτσας αόριστα παραπέμπει στο μέλλον, σε κάποια άλλη Εγκύκλιο που κάποτε θα εκδοθεί («θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος»).

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ – ειδικά για την 1η εφαρμογή του Κλεισθένη και δεδομένου ότι η εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών αυτής της δημοτικής περιόδου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 – είχε ρητώς ειδική διάταξη για το ζήτημα.

Συγκεκριμένα, η περ.δ’ της παρ.4 του αρ.9 του ν.3852/2010, όπως την είχαν διαδοχικά τροποποιήσει με τον ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019, είχε διαμορφωθεί ως εξής:

« 4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: (…) δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64. (…) »

 

Στη συνέχεια, η Ν.Δ. ψήφισε στην παρ.1 του αρ.91 του ν.4804/2021 το εξής:

« 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 7 έως και 15, 17, 18, 18Α, 18Β, 18Γ, 20 έως 35, 37, 37Α, 38, 40, 42 έως και 57, 113, 114, 116 έως και 120, 122 έως και 142 και 144 έως και 158 του ν.3852/2010 (Α’ 87), περί των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα άρθρα 19 έως και 74 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), περί των εκλογών των δημοτικών αρχών. »

 

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις