Αρχική Νέα Δωδεκανήσου Έρευνα για τα μυρμήγκια και τις μύγες σε Ρόδο και Χάλκη

Έρευνα για τα μυρμήγκια και τις μύγες σε Ρόδο και Χάλκη

100 προβολές

Έρευνα για τα μυρμήγκια και τις μύγες σε Ρόδο και Χάλκη, θα διεξάγει το Ινστιτούτο Βιοχημείας και Βιολογίας του πανεπιστημίου του Πότσδαμ της Γερμανίας.

Η έρευνα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα εστιάσει στην επίδραση των μυρμηγκιών στη βλάστηση, όπως και στην κατανομή τους στις περιοχές της έρευνας.

Για τη διεξαγωγή της, δόθηκε σχετική άδεια από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τμήμα διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας).

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

«Εγκρίνουμε
Α. Τη χορήγηση άδειας επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη ειδών Formicidae (μυρμήγκια) και Diptera (μύγες) που θα διεξάγει ο Dr. Kolja Bergholz από το Ινστιτούτο Βιοχημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Πότσδαμ, στη Γερμανία.

Β. Χρονική διάρκεια και περιοχές έρευνας: Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2024, στη Ρόδο και στη Χάλκη.

Γ. Σκοπός της έρευνας και σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας: η έρευνα θα εστιάσει στην επίδραση των μυρμηγκιών στη βλάστηση, όπως και στην κατανομή τους στις περιοχές έρευνας. Θα συλλεχθούν χειρωνακτικά δέκα άτομα από κάθε είδος και περιοχή. Δ. άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο: • Dr. Kolja Bergholz • Michael Ristow • Merlin Schafer

ΣΤ. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης:
α. Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται για την ανωτέρω περιοχή, από άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και στρατιωτικές αρχές και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας των περιοχών έρευνας.

β. Πριν από τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών στο φυσικό περιβάλλον ο ερευνητής οφείλει να έλθει σε επικοινωνία και να ενημερώσει τη Δασική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου, για τις ακριβείς ημερομηνίες επίσκεψης στις περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών που αφορούν την έρευνα.

γ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα πρέπει να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τις εργασίες έρευνας, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδιαιτώμενα είδη της άγριας πανίδας ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής Δασικής Υπηρεσίας και του προσωπικού της οικείας Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

δ. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρούσα άδεια και αποδεικτικό των ατομικών τους στοιχείων (Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή διαβατήριο). Τα ως άνω έγγραφα οι συμμετέχοντες οφείλουν να τα παρουσιάσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε. Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφό του, μετά την ολοκλήρωσή της στην Υπηρεσία μας, καθώς και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Η Δασική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Β του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.,  στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για τη χορηγούμενη άδεια έρευνας, καθώς και να εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των ειδών της άγριας πανίδας και τους οικοτόπους της, στην περιοχή έρευνας.

Η παρούσα χορηγείται υπό την αίρεση ότι δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης από τους συμμετέχοντες των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ισχυόντων «έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν επιπρόσθετων, ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά σε αυτή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π., ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ».

Διαβάστε επίσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Υποθέτουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε αν το επιθυμείτε. Αποδοχή Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις